Vår historie

Vår historie

AHAs historie kan dras 30 år tilbake i tid, da en ung snekker i 20-årene fikk et brennende ønske om å skape en trygg arbeidsplass.

Det hele begynte på starten av 90-tallet. 23-årige Pål jobbet som snekker i Trondheim, og fikk ansvar som formann. Vi var inne i en stor finanskrise i Norge, og mange arbeidsplasser gikk tapt. Blant de ansatte hang frykten for både permitteringer og konkurs. Som formann fikk Pål et større innblikk i utfordringene som fantes i bedriften, og han så hvordan permitteringene påvirket kollegaene. Det gjorde noe med vennskapene de hadde til hverandre, og det påvirket arbeidsmiljøet. For hvem skulle få jobbe, og hvem måtte gå?

Han ville starte en bedrift selv med et mål om å kunne skape en trygg arbeidsplass. Han ville drive en bedrift som var ryddig økonomisk, hvor de ansatte alltid skulle få lønna si til rett tid, og at de aldri skulle bli permittert.


Permitterte seg selv

I 1992 startet Pål og hans kompanjong Peter det som da het Byggmester Knudsen og Berg. De hadde fem ansatte, inkludert seg selv. Målet om å unngå permitteringer måtte svelges i 1994, da de gikk tom for arbeid. I stedet for å sende ut permitteringsvarsel til de tre ansatte, sendte Pål og Peter ut permitteringsvarsel til seg selv slik at de fikk verna de ansatte.

Heldigvis kom det mer oppdrag som gjorde at de kunne trekke det tilbake, og siden har ingen vært verken permittert eller uten arbeid i firmaet, i snart 30 år.

BM Knudsen og Berg

Byggmester Knudsen og Berg var kjent for å være ryddig og gode på service, og vant blant annet Serviceprisen i 2005.

Morfar som inspirasjon

Pål visste alltid at han ville jobbe med eiendom. Hans morfar eide en bygård på Møllenberg i Trondheim. I tillegg kjente han en del folk han hadde jobbet for tidligere som hadde bygårder, noe som ga ham inspirasjon til at dette var noe han ville gjøre en dag. Planen var at Knudsen og Berg skulle kjøpe eiendommer, rehabilitere selv, og deretter leie ut.

En bekjent spurte Pål om han ville kjøpe en firemannsbolig i Innherredsveien. Med hjelp fra banken fikk de kjøpt eiendommen, rehabilitere den og leie den ut i flere år.

Etter hvert begynte de å kjøpe eiendommer. Noen på Møllenberg, noen som de skulle bygge om og selge for å bygge kapital. Pål på sin side hadde en lidenskap for eiendom, mens Peter ville drive med entreprenør. Derfor ble det i 2010 naturlig for dem å skille lag som kompanjonger, og drive hver for seg i hver sin bransje, og i hver sin bedrift.

AHA Eiendom Rotvoll
AHA Eiendom Pål

Voldsom vekst

Etter 2010 skjedde det mye. Det har vært ulike eierstrukturer i selskapet, og i tiden mellom 2010 og 2015 vokste selskapet voldsomt. I ettertid har AHA tatt ned størrelsen på selskapet ved å selge en del av boligporteføljen.

I dag er fokuset å utvikle de eiendommene vi har fremfor å kjøpe nye eiendommer. Å finne gode og smarte løsninger som kan løfte eiendommene enda mer, og avgi minst mulig fotavtrykk i prosessen. Vi er stolte av å kunne si at to av de tre ansatte som ble med Pål i AHA Eiendom fra starten av, også jobber hos oss i dag. Vi er overbevist om at et godt arbeidsmiljø fører til at vi gjør en bedre jobb med eiendommene og ikke minst leietakerne våre.

Christian og Geir Åge har vært med på AHA Eiendoms reise siden starten!