Ofte stilte spørsmål

Fremleie
Strøm, TV og internett
Melde feil eller mangler
Leiekontrakt
Økonomi
Oppsigelse
Praktiske hensyn
Inn- og utflytting

Hvordan foregår en innsjekk?

Inn- og utflytting

En representant fra AHA Eiendom møter deg ved boligen til avtalt tidspunkt for innflytting. Leietaker fyller ut en elektronisk innsjekkliste som ligger i AHA-appen der alle leietakere har egen unik bruker. Sjekklisten er sendt inn når denne er fullført i appen. Dette gjøres både av informative grunner samt for å avdekke skader eller mangler i boligen du skal leie. For de av dere som skal betale for strøm/fjernvarme i tillegg til husleie, må det også fylles ut et flytteskjema på strøm som sendes inn av oss.

Videre vil du bli vist rundt og forklart hvordan ting fungerer mht brannalarm, søppel, post, bod, etc

Hvordan kan jeg si opp en leiekontrakt hos dere?

Inn- og utflytting

Våre leiekontrakter har en varighet på 3 år. Vilkår for oppsigelse finner du i leiekontraktens pkt 5.

Hvordan varsler jeg dersom jeg oppdager mangler ved boligen?

Inn- og utflytting

Feil/mangler meldes inn via din side på aha.unialltid.no under “Henvendelser”. Om situasjonen er akutt må du ringe vaktmester! Kontaktinfo finnes på alle våre eiendommer, trappeoppgang, heis eller ved postkasser o.l.

Jeg har fått tildelt leiekontrakt. Hva gjør jeg?

Inn- og utflytting

Når du har fått tildelt en leiekontrakt av oss, så har du 3 dager på å bestemme deg for om du vil leie eller ikke. Ønsker du å leie, signerer du kontrakten, ønsker du ikke å leie, avslår du kontrakten.

Kontrakten signeres digitalt ved bruk av bankID. Om du ikke har bankID eller ikke kan signere digitalt, kan kontrakten signeres for hånd for deretter å lastes opp i Dokumenter inne på vår boligportal aha.unialltid.no. Send e-post til utleieansvarlig eva@aha.no innen signeringsfristen utløper om det er slik at du vil signere for hånd. Om du velger å signere for hånd, må den originale, signerte kontrakten medbringes på innflyttingsdatoen din.

Hvordan innbetale depositum?

Inn- og utflytting

Når det nærmer seg innflyttingsdato, må dere betale depositum for leieforholdet. Depositum tjener som sikkerhet for skyldig leie, skader på eiendommen, inventar på hybel og fellesrom, utgifter ved en eventuell fravikelse, samt andre krav etter leiekontrakten. Vi har ulike måter for innbetaling av depositum alt etter hvor du leier:

På Camp Trondheim (studentby) skal depositum innbetales til utleiers felles depositumkonto jf. husleielovens §3-5 samt forskrift nr. 628 §1 av 2 juni 2009. Se varselssenteret i appen AHA Eiendom, evt. kan du logge deg inn her: aha.unialltid.no for instruks vedr. innbetaling av depositum.

Når det gjelder alle andre leieforhold skal depositum innbetales på en sperret konto i Handelsbanken. Det er vi i AHA Eiendom som bestiller og betaler kontoen for dere. I den forbindelse trenger vi at du gir oss info om fullt fødsels- og personnummer. Iom at dette er sensitiv informasjon, så kan personnummer registreres direkte når du logger deg inn på din side i vår boligportal, via fanen henvendelse.

Når vi har bestilt kontoen i ditt navn, vil du motta mail/sms fra Handelsbanken om å lese gjennom avtalen og signere den elektronisk vha BankId. Deretter skal den innen kort tid være klar for overføring av depositumsbeløpet.

Depositum skal være innbetalt til depositumskonto eller felles depositumskonto i god tid før avtalt innsjekk/innflytting.

Ingen depositum innbetalt = ingen nøkler utlevert.

Hvor stort depositum må man stille?

Inn- og utflytting

Alle våre depositum er summen av 3 husleier.

Unntaket er for de som leier på Camp Trondheim, som har egne kontrakter for studentboliger og her utgjør depositumet summen av 2 husleier.

Du har i noen tilfeller mulighet for å finansiere depositum gjennom https://d.soderbergpartners.no...

Ta kontakt med oss for info om dette er mulig for ditt leieforhold.

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å flytte ut utenfor den faste perioden for utflytting?

Inn- og utflytting

Du som leietaker er bundet av kontrakten du har signert med oss, og må forholde deg til hva leiekontrakten din sier om oppsigelse og frister rundt dette.

Skulle det likevel oppstå noe i leieperioden hvor du blir nødt å flytte ut utenom fast utflyttingsperiode så kan det finnes en mulighet for det om du finner noen til å overta ditt nåværende leieforhold. Det er du som leietaker sitt hele og fulle ansvar å finne noen til å overta ditt leieforhold, men vi gjør oppmerksom på at i slike tilfeller har utleier rett til å avvise de leietakerkandidater som du har funnet (som vil si at du må finne en annen) og vi har rett til å oppjustere utleiepris etter KPI eller markedspris.

Ta kontakt med oss om det er slik at du vil sette i gang en slik prosess.

Kan jeg selv leie ut boligen midlertidig til noen, f.eks. hvis jeg skal på lengre reise eller utveksling?

Inn- og utflytting

Om du skal være borte fra boligen du leier av oss i en lengre periode kan du fremleie boligen. Det betyr at du kan leie den ut til noen andre hvis du f.eks. skal på en lengre reise eller utveksling. Disse vilkår gjelder:

 • Det er kun med vår godkjenning du kan fremleie boligen du leier av oss. Du må selv finne en leietaker som skal leie din bolig.
 • Bor du i et kollektiv eller dublett så må øvrige leietakere gi et samtykke på den du ønsker som fremleietaker.
 • Som leietaker hos oss har du fortsatt fullt ansvar for ditt leieforhold, selv i perioden du fremleier boligen. Dvs, vi forholder oss til deg som vår leietaker, og din fremleietaker forholder seg til deg som sin utleier.
 • Du må skrive fremleiekontrakt med vedkommende du har fått godkjent som fremleietaker. Denne kontrakten får du ved henvendelse til oss, og det er kun denne som skal benyttes i fremleieavtaler.

Flytte, bytte eller gjøre endringer i leieforholdet? Hvordan registrerer jeg en oppsigelse?

Inn- og utflytting

Hvis du har spørsmål til kontrakten, inn-/utflytting, internt bytte av bolig, oppsigelse o.l., rett en henvendelse til eva@aha.no. Vi ønsker helst dialog per e-post, og vi lover å svare deg så fort vi kan.

Skal du registrere en oppsigelse, gjør du dette direkte på din side når du logger deg inn på vår boliportal aha.unialltid.no eller via appen AHA Eiendom.

Har jeg noen frist på meg til å si ifra om ting som er feil med boligen etter jeg har gjennomført en innsjekk?

Inn- og utflytting

Ved overtakelse av leieobjektet skal leietaker sammen med utleier gjennomgå boligen. Leietaker fyller ut innsjekkskjema elektronisk i vår app. aha.unialltid.no Om du etter dette, oppdager andre feil og mangler du vil ha registrert på innsjekkskjemaet, må du skriftlig sende beskjed til utleier innen 1 uke etter innflytting. Utfylt innsjekkskjema vil være grunnlag for status på boligen ved utsjekk/utflytting.

Når må man betale første husleie?

Inn- og utflytting

Husleien faktureres alltid forskuddsvis med forfall den 1. hver måned. Dette gjelder også ved innflytting, at den skal være innbetalt før du får overta nøkler og kan flytte inn.

Hvordan får jeg utlevert nøkler?

Inn- og utflytting

For å få nøkler må du møte til innsjekk. Innsjekk skal avtales med oss på forhånd, og møtetidspunktet må avtales senest 14 dager før kontraktstart/datoen du ønsker å flytte inn. Merk deg at vi ikke gjør innflyttinger utenfor vår kontortid som er man-fre kl 08-16.

Hva gjør jeg dersom jeg ikke vil flytte inn akkurat til den datoen kontrakten starter?

Inn- og utflytting

Husleien løper fra kontraktstart uavhengig av når du flytter inn. Husk å avtale innflyttingstidspunkt med oss per e-post, senest 14 dager før datoen du ønsker å flytte inn.

Hvordan foregår en innsjekk?

Inn- og utflytting

En representant fra AHA Eiendom møter deg ved boligen til avtalt tidspunkt for innflytting. Leietaker fyller ut en elektronisk innsjekkliste som ligger i AHA-appen der alle leietakere har egen unik bruker. Sjekklisten er sendt inn når denne er fullført i appen. Dette gjøres både av informative grunner samt for å avdekke skader eller mangler i boligen du skal leie. For de av dere som skal betale for strøm/fjernvarme i tillegg til husleie, må det også fylles ut et flytteskjema på strøm som sendes inn av oss. Videre vil du bli vist rundt og forklart hvordan ting fungerer mht brannalarm, søppel, post, bod, etc.

Hva skjer hvis jeg låser meg ut?

Praktiske hensyn

For Camp Trondheim: Om du har låst deg ut, eller mistet nøkkelen din så er det NOKAS vektertjeneste som skal kontaktes. Sentral: 02580, dir. vekter: 916 45 956

For øvrige eiendommer, ta kontakt med ansvarlig vaktmester.

Gebyr for utrykning faktureres etter gjeldende satser.

Hvordan kan man få ny nøkkel hvis man mister den?

Praktiske hensyn

Ta kontakt med oss hvis du har mistet nøkkelen din, så bestiller vi opp en ny til deg. Ved tap av nøkler/nøkkelkort har utleier krav på å få dekket alle sine kostnader. Vi tar 1200,- for tap av nøkkel og 350,- for tap av chip/adgangskort/kodekort.

Bod/lagringsplass

Praktiske hensyn

Alle boenheter utenom Kongens gate 34 har bod tilhørende boenheten. Leilighetene har sin egen bod, mens hybler i samme kollektiv og dubletter gjerne deler. Noen av våre leiligheter har bod både inne i leiligheten og ekstra i kjeller/fellesareal.

Bil- og sykkelparkering

Praktiske hensyn

Vi har et begrenset antall regulerte parkeringsplasser tilgjengelige på noen av våre eiendommer. Som beboer kan du søke om å leie fast parkeringsplass. Det koster 250,- kr pr.mnd med unntak av p-plasser i sentrum som koster mellom 1000,- og 1500,- kr pr mnd.

Våre p-plasser har èn (1) måneds oppsigelsestid.

På vår studentby Camp Trondheim kan vi utstede midlertidige parkeringsbevis (gratis 3 dager). Dette må avtales med oss senest to dager i forveien av den aktuelle perioden.

Ellers er det sykkelparkering på alle våre eiendommer. Bor du i sentrumsområdet eller på vår studentby, må sykkelen din merkes med gyldig sykkeloblat. Sykkeloblat blir gitt til alle leietakere innen utgangen av september.

Hvordan får jeg utlevert nøkler?

Inn- og utflytting

For å få nøkler må du møte til innsjekk. Innsjekk skal avtales med oss på forhånd, og møtetidspunktet må avtales senest 14 dager før kontraktstart/datoen du ønsker å flytte inn. Merk deg at vi ikke gjør innflyttinger utenfor vår kontortid som er man-fre kl 08-16.

Kan leieprisen endre seg i leieperioden?

Økonomi

Partene kan, med én måneds skriftlig varsel, kreve leien regulert i takt med endringene i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting. Regulering kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk. Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeks som forelå en måned før leieforholdets begynnelse.

Avfallshåndtering

Praktiske hensyn

AHA er opptatt av resirkulering og det er godt tilrettelagt for søppelsortering på alle våre eiendommer. De som bor i sentrum har som regel kun restavfall i umiddelbar nærhet inne i bygården, men nærmeste miljøstasjon for papp/papir, plastemballasje og annet avfall som glass/metall er aldri langt unna. Sjekk https://trv.no/levere-avfall/r... for nærmere informasjon.

På Camp Trondheim har vi sjakter for restavfall, papp/papir og plast samt en container for farlig avfall i umiddelbar nærhet til boligene. Glass og metall kastes i container ved Coop Prix lengre ned i Persaunveien.

Er det tillatt med husdyr, om man har en allergivennlig rase eller lignende?

Praktiske hensyn

Det er ikke tillatt med noen typer husdyr i våre boliger. Vi har nulltoleranse for all dyrehold, og anser dette som oppsigelsesgrunn da det er brudd på inngått kontrakt.

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å flytte ut utenfor den faste perioden for utflytting?

Oppsigelse

Du som leietaker er bundet av kontrakten du har signert med oss, og må forholde deg til hva leiekontrakten din sier om oppsigelse og frister rundt dette.

Skulle det likevel oppstå noe i leieperioden hvor du blir nødt å flytte ut utenom fast utflyttingsperiode så kan det finnes en mulighet for det om du finner noen til å overta ditt nåværende leieforhold. Det er du som leietaker sitt hele og fulle ansvar å finne noen til å overta ditt leieforhold, men vi gjør oppmerksom på at i slike tilfeller har utleier rett til å avvise de leietakerkandidater som du har funnet (som vil si at du må finne en annen) og vi har rett til å oppjustere utleiepris etter KPI eller markedspris.

Ta kontakt med oss om det er slik at du vil sette i gang en slik prosess.

Hvordan kan jeg si opp en leiekontrakt hos dere?

Oppsigelse

Våre leiekontrakter har en varighet på 3 år. Vilkår for oppsigelse finner du i leiekontraktens pkt 5.

Kan jeg selv leie ut boligen midlertidig til noen, f.eks. hvis jeg skal på lengre reise eller utveksling?

Oppsigelse

Om du skal være borte fra boligen du leier av oss i en lengre periode kan du fremleie boligen. Det betyr at du kan leie den ut til noen andre hvis du f.eks. skal på en lengre reise eller utveksling. Disse vilkår gjelder:

 • Det er kun med vår godkjenning du kan fremleie boligen du leier av oss. Du må selv finne en leietaker som skal leie din bolig.
 • Bor du i et kollektiv eller dublett så må øvrige leietakere gi et samtykke på den du ønsker som fremleietaker.
 • Som leietaker hos oss har du fortsatt fullt ansvar for ditt leieforhold, selv i perioden du fremleier boligen. Dvs, vi forholder oss til deg som vår leietaker, og din fremleietaker forholder seg til deg som sin utleier.
 • Du må skrive fremleiekontrakt med vedkommende du har fått godkjent som fremleietaker. Denne kontrakten får du ved henvendelse til oss, og det er kun denne som skal benyttes i fremleieavtaler.

Hva gjør jeg dersom jeg signerer en kontrakt først, for så og ikke komme inn på studier i Trondheim?

Oppsigelse

Om du har signert en leiekontrakt med oss, men får avslag på studieplass du har søkt på i Trondheim, så kan du ha mulighet til å kansellere leieavtalen du har signert. Du kan sende inn en kansellering på eva@aha.no innen 23.juli med vedlagt kopi av ditt opptaksresultat som bekrefter at du ikke har fått studieplass i Trondheim. Merk at det er først når din kansellering er godkjent av oss at du ikke lenger er bundet av din leiekontrakt. Denne kanselleringsmuligheten gjelder ikke for de som allerede er innflyttet.

Flytte, bytte eller gjøre endringer i leieforholdet? Hvordan registrerer jeg en oppsigelse?

Oppsigelse

Hvis du har spørsmål til kontrakten, inn-/utflytting, internt bytte av bolig, oppsigelse o.l., send en henvendelse til eva@aha.no. Vi ønsker helst dialog per e-post, og vi lover å svare deg så fort vi kan.

Skal du registrere en oppsigelse, gjør du dette direkte på din side når du logger deg inn på vår boliportal aha.unialltid.no eller via appen AHA Eiendom.

Kan jeg kansellere en signert kontrakt?

Oppsigelse

I løpet av de første 14 dagene etter at du har signert en leiekontrakt så kan du benytte deg av en angrerett regulert av Angrerettsloven. Merk at dette gjelder kun om avtalen er signert via nett og ikke for hånd, og den gjelder ikke om du allerede har flyttet inn i boligen du skal leie.

En annen mulighet for kansellering er for våre studenter: Om du ved det ordinære studieopptaket i juli har fått avslag på din søknad om studieplass, altså ikke har kommet inn på studiene du har søkt på i Trondheim og ikke skal flytte hit, så kan du mellom 20.-23.juli kansellere den signerte leieavtalen ved å sende en skriftlig kansellering til eva@aha.no. Kanselleringen må vedlegges en kopi av opptaksresultatet ditt.

Merk at om du leier hos oss allerede, og ikke har kommet inn på videre studier i Trondheim, så gjelder ikke denne kanselleringsmuligheten. Da må du si opp leieavtalen på vanlig måte regulert av leiekontrakten din.

Hvordan betale depositum?

Økonomi

Når det nærmer seg innflyttingsdato, må dere betale depositum for leieforholdet. Depositum tjener som sikkerhet for skyldig leie, skader på eiendommen, inventar på hybel og fellesrom, utgifter ved en eventuell fravikelse, samt andre krav etter leiekontrakten. Vi har ulike måter for innbetaling av depositum, alt etter hvor du leier:

På Camp Trondheim skal depositum innbetales til utleiers felles depositumkonto jf. husleielovens §3-5 samt forskrift nr. 628 §1 av 2 juni 2009. Se varselssenteret i appen AHA Eiendom, evt. kan du logge deg inn her: aha.unialltid.no for instruks vedr. innbetaling av depositum.

Når det gjelder alle andre leieforhold skal depositum innbetales på en sperret konto i Handelsbanken. Det er vi i AHA Eiendom som bestiller og betaler kontoen for dere. I den forbindelse trenger vi at du gir oss info om fullt fødsels- og personnummer. Iom at dette er sensitiv informasjon, så kan personnummer registreres direkte når du logger deg inn på din side i vår boligportal, via fanen henvendelse.

Når vi har bestilt kontoen i ditt navn, vil du motta mail/sms fra Handelsbanken om å lese gjennom avtalen og signere den elektronisk via BankID. Deretter skal den innen kort tid være klar for overføring av depositumsbeløpet.

Depositum skal være innbetalt til depositumskonto eller felles depositumskonto i god tid før avtalt innsjekk/innflytting.

Ingen depositum innbetalt = ingen nøkler utlevert.

Hvor stort depositum må man stille?

Økonomi

Alle våre depositum er summen av 3 husleier.

Unntaket er for de som leier på Camp Trondheim, som har egne kontrakter for studentboliger og her utgjør depositumet summen av 2 husleier.

Du har i noen tilfeller mulighet for å finansiere depositum gjennom https://d.soderbergpartners.no...

Ta kontakt med oss for info om dette er mulig for ditt leieforhold.

Når må man betale første husleie?

Økonomi

Husleien faktureres alltid forskuddsvis med forfall den 1. hver måned. Dette gjelder også ved innflytting, at den skal være innbetalt før du får overta nøkler og kan flytte inn.

Er jeg som beboer innboforsikret?

Økonomi

AHA Eiendom har forsikringer som gjelder for selve bygningene. Leietakere er selv ansvarlig for å forsikre sitt innbo.

Kan leieprisen endre seg i leieperioden?

Økonomi

Partene kan, med én måneds skriftlig varsel, kreve leien regulert i takt med endringene i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting. Regulering kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk. Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeks som forelå én måned før leieforholdets begynnelse.

Jeg har fått tildelt leiekontrakt. Hva gjør jeg?

Leiekontrakt

Når du har fått tildelt en leiekontrakt av oss, så har du 3 dager på å bestemme deg for om du vil leie eller ikke. Ønsker du å leie, signerer du kontrakten, ønsker du ikke å leie, avslår du kontrakten.

Kontrakten signeres digitalt ved bruk av bankID. Om du ikke har bankID eller ikke kan signere digitalt, kan kontrakten signeres for hånd for deretter å lastes opp i Dokumenter inne på vår boligportal aha.unialltid.no. Send e-post til utleieansvarlig eva@aha.no innen signeringsfristen utløper om det er slik at du vil signere for hånd. Om du velger å signere for hånd, må den originale, signerte kontrakten medbringes på innflyttingsdatoen din.

Hva gjør jeg dersom jeg signerer en kontrakt først, for så og ikke komme inn på studier i Trondheim?

Leiekontrakt

Om du har signert en leiekontrakt med oss, men får avslag på studieplass du har søkt på i Trondheim, så kan du ha mulighet til å kansellere leieavtalen du har signert. Du kan sende inn en kansellering til eva@aha.no innen 23.juli vedlagt kopi av ditt opptaksresultat som bekrefter at du ikke har fått studieplass i Trondheim. Merk at det er først når din kansellering er godkjent av oss at du ikke lenger er bundet av din leiekontrakt. Denne kanselleringsmuligheten gjelder ikke for de som allerede er innflyttet.

Kan jeg søke om bolig midt i studiesemesteret/når som helst på året?

Leiekontrakt

Du kan legge inn boligsøknad hos oss når som helst gjennom året, og vi leier ut fortløpende når vi får noe ledig.

Når kan jeg forvente svar på søknaden?

Leiekontrakt

Vi gjennomfører fortløpende behandling av søknader og tildeling av leiekontrakter på ledige boliger. For de som ønsker bolig fra sommeren/studiestart er tildeling av leiekontrakt avhengig av når vi får oversikt over hva som vil bli ledig, i form av mottatte oppsigelser. Årets oppsigelser kommer i hovedsak i mars-april, og det vil si at hovedtildeling ikke skjer før i april/mai. Men i noen tilfeller tildeler vi boliger for høstsemesteret allerede i januar, så ta kontakt om du vil være «først til mølla»

Hvordan varsler jeg dersom jeg oppdager mangler ved boligen?

Melde feil eller mangler

Feil/mangler meldes inn via din side på aha.unialltid.no under “Henvendelser”. Om situasjonen er akutt må du ringe vaktmester. Kontaktinfo finnes på alle våre eiendommer, trappeoppgang, heis eller ved postkasser o.l.

Feil, mangler og skader

Melde feil eller mangler

Ønsker du å varsle om feil og mangler i boligen, skader som har oppstått eller om du trenger hjelp til å forstå noe av det tekniske, så skal det opprettes en henvendelse via vår boligportal. Du finner dette når du logger deg inn på vår app AHA Eiendom eller på aha.unialltid.no. Om det er situasjoner som trenger akutt håndtering så kontakter du vaktmester direkte. Kontaktinfo finnes ved postkasser/heis/innganger i alle våre bygg.

Har jeg noen frist på meg til å si ifra om ting som er feil med boligen etter jeg har gjennomført en innsjekk?

Melde feil eller mangler

Ved overtakelse av leieobjektet skal leietaker sammen med utleier gjennomgå boligen. Leietaker fyller ut innsjekkskjema elektronisk i vår app aha.unialltid.no. Om du etter dette, oppdager andre feil og mangler du vil ha registrert på innsjekkskjemaet, må du skriftlig sende beskjed til utleier innen 1 uke etter innflytting. Utfylt innsjekkskjema vil være grunnlag for status på boligen ved utsjekk/utflytting.

Er jeg som beboer innboforsikret?

Melde feil eller mangler

AHA Eiendom har forsikringer som gjelder for selve bygningene. Leietakere er selv ansvarlig for å forsikre sitt innbo.

Hvem tar jeg kontakt med dersom jeg har problemer med TV/Internett?

Strøm, TV og internett

Alle henvendelser angående abonnement for TV og internett rettes til våre leverandører som gjelder der du leier.

Internett og kabel-TV på våre utleieenheter leveres hovedsakelig av GET (telefon 21545454). De kan også nås pr mail på Storkunde-trondheim@telia.no

Unntakene er:

 • Kalvskinnsgata 2: Her leverer Real Company nettløsning (kundesupport@realnett.no) og mulighet for riks-TV.
 • Kongens gate 34 og 49: Her er det analogt signal for kabel-TV fra Canal Digital.
 • Kongens gate 66: Her kan det bestilles TV-signal fra Riks-TV.

For deg som bor i kollektiv hvor Telia er leverandør, så tar du kontakt med Telia og oppgir kundenummer som står på den hvite boksen under TVen i fellesrommet.

Strøm, internett og TV

Strøm, TV og internett

Vår leverandør av kraft er FosenKraft AS, og strømnettet styres av TENSIO.

Når du flytter inn eller ut av en bolig hos oss, så er det en representant fra AHA Eiendom som registrerer og melder inn dette til kraftselskapet. Du vil da motta informasjon fra Fosenkraft med forespørsel om du ønsker å være kunde. Du svarer enten ja, eller du har mulighet til å velge en annen leverandør for kraft.

Du som kunde skal ikke si opp din strøm/kraftavtale på egenhånd. Det er det AHA Eiendom som håndterer.

Internett og kabel-TV for våre utleieenheter leveres hovedsakelig av Telia (telefon 21545454 eller mail Storkunde-trondheim@telia.no).

Unntakene er:

 • Kalvskinnsgata 2: Her leverer Real Company nettløsning (kundesupport@realnett.no) og mulighet for riks-TV.
 • Kongens gate 34 og 49: Her er det analogt signal for kabel-TV fra Canal Digital. Kongens gate 66: Her kan det bestilles TV-signal fra riks-TV.

Hjemmesentral for internett og TV er montert i leilighetene Telia leverer til. Leietakere (gjelder ikke hybler i kollektiv) må selv kontakte Telia og opprette kundeforhold for å få aktivert internett, og evt. bestille TV-dekoder, selv om det er inkludert for disse leilighetene.

For leietakere i kollektiv hvor Telia er leverandør, så finner du innloggingsdetaljer på den hvite boksen under TVen i fellesrommet.

Dersom man ønsker TV på egen hybel kan man kjøpe et av Telias alternativer selv, med priser fra 49,-/mnd. Dekoder bestilles fra Telia via deres kundesenter eller hentes ut direkte fra deres adresse: Brattørkaia 17, 7010 Trondheim (rett ved brua som går mellom Trondheim Sentralstasjon og Trondheim Hurtigbåtterminal). Ved endt leieforhold er leietaker selv ansvarlig for å si opp sitt kundeforhold og returnere dekoder til Telia. Dette gjøres enten ved å sende i post eller ved å levere direkte til deres servicekontor med adressen ovenfor.

Fjernvarme

Strøm, TV og internett

Fjernvarme belastes fra og med sommeren 2020 a-konto mot en prosentandel av det totale arealet som ligger i eiendommen. Forbruket avregnes etter faktisk forbruk én gang hvert år. Etter avregningen vil differansen mellom faktisk forbruk og estimert forbruk bli kreditert eller fakturert den enkelte beboer og kontrakt. Dette gjelder kun for nye leiekontrakter som inngås fra og med 2020.

AHA Eiendom er veldig opptatt av å unngå overforbruk av strøm og fjernvarme som miljøtiltak. Våre beboere bidrar til dette ved å ha fokus på og redusere unødvendig oppvarming. Ved riktig fokus blant beboerne kan man redusere sitt eget forbruk og samtidig spare penger og miljø. Vi vil oppfordre alle til å gjøre sitt for både miljø og økonomi.

Vi jobber hele tiden med forbedringer av ENØK-løsninger i hele vår eiendomsportefølje.

«ENØK er et begrep som omtaler hvordan man kan bruke energi mer økonomisk, både med tanke på miljøet og lommeboka. Det fine er at disse to tingene går hånd i hånd.»

Må jeg betale TV-lisens selv eller blir det dekket av AHA Eiendom?

Strøm, TV og internett

Der vi i AHA har satt inn TV (kollektiv) betaler vi for lisensen, men ellers der hvor du selv har tatt med egen TV er du selv ansvarlig for å ha en gyldig TV-lisens.

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å flytte ut utenfor den faste perioden for utflytting?

Fremleie

Du som leietaker er bundet av kontrakten du har signert med oss, og må forholde deg til hva leiekontrakten din sier om oppsigelse og frister rundt dette.

Skulle det likevel oppstå noe i leieperioden hvor du blir nødt å flytte ut utenom fast utflyttingsperiode så er det en mulighet for det om du finner noen til å overta ditt nåværende leieforhold. Det er du som leietaker sitt hele og fulle ansvar å finne noen til å overta ditt leieforhold, men vi gjør oppmerksom på at i slike tilfeller har utleier rett til å avvise de leietaker-kandidater som du har funnet (som vil si at du må finne en annen) og vi har rett til å oppjustere utleiepris etter KPI eller markedspris.

Ta kontakt med oss om det er slik at du vil sette i gang en slik prosess.

Kan jeg selv leie ut boligen midlertidig til noen, f.eks. hvis jeg skal på lengre reise eller utveksling?

Fremleie

Om du skal være borte fra boligen du leier av oss i en lengre periode kan du fremleie boligen. Det betyr at du kan leie den ut til noen andre hvis du f.eks. skal på en lengre reise eller utveksling.

Disse vilkår gjelder:

 • Det er kun med vår godkjenning du kan fremleie boligen du leier av oss. Du må selv finne en leietaker som skal leie din bolig.
 • Bor du i et kollektiv eller dublett så må øvrige leietakere gi et samtykke på den du ønsker som fremleietaker.
 • Som leietaker hos oss har du fortsatt fullt ansvar for ditt leieforhold, selv i perioden du fremleier boligen. Dvs, vi forholder oss til deg som vår leietaker, og din fremleietaker forholder seg til deg som sin utleier.
 • Du må skrive fremleiekontrakt med vedkommende du har fått godkjent som fremleietaker. Denne kontrakten får du ved henvendelse til oss, og det er kun denne som skal benyttes i fremleieavtaler.


Flytte, bytte eller gjøre endringer i leieforholdet? Hvordan registrerer jeg en oppsigelse?

Fremleie

Hvis du har spørsmål om kontrakten, inn-/utflytting, internt bytte av bolig, oppsigelse o.l., send en henvendelse til eva@aha.no. Vi ønsker helst dialog per e-post, og vi lover å svare deg så fort vi kan.

Skal du registrere en oppsigelse, gjør du dette direkte på Din side når du logger deg inn på vår boligportal aha.unialltid.no eller via appen AHA Eiendom.