Ofte stilte spørsmål

Fremleie
Strøm, TV og internett
Melde feil eller mangler
Leiekontrakt
Økonomi
Oppsigelse
Praktiske hensyn
Inn- og utflytting
GO Training

Har du spørsmål rundt GO Training?

GO Training

Sjekk ut GO Trainings egen "Ofte stilte spørsmål"-side!

https://www.gotraining.no/ofte...

Hvordan får jeg nøkler til boligen jeg skal leie?

Inn- og utflytting

En representant fra AHA Eiendom møter deg ved boligen for en innsjekking hvor du får nøklene til boligen. En innsjekk tar vanligvis ca. 15 minutter. Dette må bookes med oss 14 dager før du ønsker innflytting. Under innsjekken vil du bli vist rundt og forklart hvordan ting fungerer mht. brannalarm, søppel, post, bod etc.

Når du kommer til boligen skal du fylle ut en elektronisk innsjekksliste før du starter selve innflyttingen. Denne ligger inne på brukeren din i AHA-appen/vår boligportal den dagen du har avtalt innsjekk. Dette gjøres av informative grunner, samt for å avdekke skader eller mangler i boligen du skal leie.

Vi ønsker at avtaler gjøres i vår kontortid, mandag-fredag kl. 08.00-16.00. For de av dere som skal betale for strøm i tillegg til husleie, så vil du bli innmeldt i Fosenkraft av oss, men kan i ettertid velge å bytte strømleverandør selv.

Hvordan kan jeg si opp en leiekontrakt hos dere?

Inn- og utflytting

Du registrerer en oppsigelse inne på brukersiden din:

Gå til "Min bolig" > "Flere valg" > "Si opp kontrakt".
Du registrerer den datoen du ønsker å flytte ut. Deretter vil vi registrere datoen for når kontrakten din avsluttes når vi godkjenner din oppsigelse. Vilkår for oppsigelse finner du i leiekontraktens pkt. 5.

Hvordan varsler jeg dersom jeg oppdager mangler ved boligen?

Inn- og utflytting

Feil/mangler meldes inn via din side på aha.unialltid.no under “Henvendelser”. Om situasjonen er akutt må du ringe vaktmester. Kontaktinfo finnes på alle våre eiendommer, trappeoppgang, heis eller ved postkasser o.l.

Jeg har fått tildelt leiekontrakt. Hva gjør jeg?

Inn- og utflytting

Når du har fått tildelt en leiekontrakt av oss, så har du 3 dager på å bestemme deg for om du vil leie eller ikke. Ønsker du å leie, signerer du kontrakten, ønsker du ikke å leie, avslår du kontrakten.

Kontrakten signeres digitalt ved bruk av bankID. Om du ikke har bankID eller ikke kan signere digitalt, kan kontrakten signeres for hånd for deretter å lastes opp i Dokumenter inne på vår boligportal aha.unialltid.no. Send e-post til utleieansvarlig rune@aha.no innen signeringsfristen utløper om det er slik at du vil signere for hånd. Om du velger å signere for hånd, må den originale, signerte kontrakten medbringes på innflyttingsdatoen din.

Hvordan innbetale depositum?

Inn- og utflytting

Når det nærmer seg innflyttingsdato, må du/dere betale depositum for leieforholdet. Depositum tjener som sikkerhet for skyldig leie, skader på eiendommen, inventar på hybel og fellesrom, utgifter ved en eventuell fravikelse, samt andre krav etter leiekontrakten. Vi har ulike måter for innbetaling av depositum alt etter hvor du leier:

Når det gjelder alle andre leieforhold skal depositum innbetales på en sperret konto i Handelsbanken. Det er vi i AHA Eiendom som bestiller og betaler kontoen for dere. I den forbindelse trenger vi at du gir oss info om fullt fødsels- og personnummer. Fordi dette er sensitiv informasjon, så kan personnummer registreres direkte når du logger deg inn på din side i vår boligportal, via fanen henvendelse.

Når vi har bestilt kontoen i ditt navn, vil du motta mail/sms fra Handelsbanken om å lese gjennom avtalen og signere den elektronisk vha BankId. Deretter skal den innen kort tid være klar for overføring av depositumsbeløpet.

Depositum skal være innbetalt til depositumskonto eller felles depositumskonto i god tid før avtalt innsjekk/innflytting.

Ingen depositum innbetalt = ingen nøkler utlevert.

Hvor stort depositum må man stille?

Inn- og utflytting

Alle våre depositum er summen av 3 husleier.

Depositum erstatter ikke betaling av husleie.
Vi godtar ingen form for depositumsgaranti.

Hva gjør jeg dersom jeg ønsker å avvikle leieforholdet utenfor den faste perioden for oppsigelse?

Inn- og utflytting

Du som leietaker er bundet av kontrakten du har signert med oss, og må forholde deg til hva leiekontrakten din sier om oppsigelse og frister rundt dette.

Skulle det likevel oppstå noe i leieperioden hvor du ønsker å flytte ut utenom fast utflyttingsperiode så kan det finnes en mulighet for det om du finner noen til å overta ditt nåværende leieforhold, eller du kan fremleie boligen du leier av oss.

Ta kontakt med oss om det er slik at du vil sette i gang en slik prosess, så gir vi mer informasjon.

Har jeg noen frist på meg til å si ifra om ting som er feil med boligen etter jeg har gjennomført en innsjekk?

Inn- og utflytting

Den dagen du flytter inn skal du gjennomføre en elektronisk innsjekksliste på feil og mangler i boligen du skal leie. Om du etter dette oppdager andre feil og mangler, kan du innen 1 uke etter innflytting sende inn en henvendelse via brukeren din hvor du laster opp bilder og forklarer hvilke mangler og skader du har funnet utover hva du registrerte i innsjekkslisten den dagen du flyttet inn. Opplysninger gitt via innsjekkslisten vil være grunnlag for status på boligen ved utsjekk/utflytting.

Flytte, bytte eller gjøre endringer i leieforholdet?

Inn- og utflytting

Hvis du ønsker å gjøre endringer i leieforholdet ditt, send en henvendelse til rune@aha.no. Hvilke endringer som er mulig, er regulert av vilkårene i kontrakten du har signert.

Når må man betale første husleie?

Inn- og utflytting

Husleien faktureres alltid forskuddsvis med forfall den 1. hver måned. Dette gjelder også ved innflytting, at den skal være innbetalt før du får overta nøkler og kan flytte inn.

Hva gjør jeg dersom jeg ikke vil flytte inn akkurat til den datoen kontrakten starter?

Inn- og utflytting

Du kan flytte inn når du ønsker fra den dagen kontrakten din starter, men husleien løper fra kontraktstart uavhengig av når du velger å flytte inn. Om du ønsker å flytte inn tidligere, kan det være mulig, men ta i så fall kontakt med oss om hvilke muligheter som finnes for ditt leieforhold.

Husk å booke avtale for innflyttingstidspunkt med oss per e-post, som må gjøres senest 14 dager før datoen du ønsker å flytte inn. Vi ønsker at avtaler gjøres i vår kontortid, mandag-fredag kl. 08.00-16.00.

Hva gjør jeg om jeg har låst meg ute, eller har mistet nøklene mine?

Praktiske hensyn

Ta kontakt på telefonnummer 738 90 000.

Gebyr for utrykning faktureres etter gjeldende satser.

Om du har mistet nøkkelen/adgangskort/chip, sender du en henvendelse via brukeren din på AHA Eiendom-appen eller i boligportalen vår, og vi vil ordne med ny nøkkel så snart det er mulig. Du må likevel kontakte AVARN eller 738 90 000 for å bli innlåst der og da. Gebyr for tap av nøkkel står i kontrakten din.

Bod/lagringsplass

Praktiske hensyn

Alle boenheter har bod tilhørende boenheten. Leilighetene har sin egen bod, mens hybler i samme kollektiv og dubletter gjerne deler. Noen av våre leiligheter har bod både inne i leiligheten og ekstra i kjeller/fellesareal.

Bil- og sykkelparkering

Praktiske hensyn

Det er sykkelparkering på alle våre eiendommer. Bor du i sentrumsområder må sykkelen din merkes med gyldig sykkeloblat fra AHA. Sykkeloblat blir gitt til alle leietakere innen utgangen av september, så har du ikke mottatt dette i din postkasse, kan du varsle oss om dette. Sykler uten oblat vil bli fjernet i løpet av oktober/november, men dette varsles ytterligere.

Kan leieprisen endre seg i leieperioden?

Økonomi

Ja, leien vil reguleres etter stigning i konsumprisindeksen (KPI), men endres først etter at leieforholdet har vart i mer enn 12 måneder. Les mer i kontraktens pkt. 8.

Avfallshåndtering

Praktiske hensyn

AHA er opptatt av resirkulering og det er godt tilrettelagt for søppelsortering på alle våre eiendommer. De som bor i sentrum har som regel kun restavfall i umiddelbar nærhet inne i bygården, men nærmeste miljøstasjon for papp/papir, plastemballasje og annet avfall som glass/metall er aldri langt unna. Sjekk https://trv.no/levere-avfall/r... for nærmere informasjon.

Er det tillatt med husdyr, om man har en allergivennlig rase eller lignende?

Praktiske hensyn

Det er ikke tillatt med noen typer husdyr i våre boliger. Vi har nulltoleranse for all dyrehold, og anser dette som oppsigelsesgrunn da det er brudd på inngått kontrakt.

Hvordan kan jeg si opp en leiekontrakt hos dere?

Oppsigelse

Du registrerer en oppsigelse inne på brukersiden din.

Gå til:
Min bolig > Flere valg > Si opp kontrakt

Du registrerer den datoen du ønsker å flytte ut. Vi vil registrere datoen som kontrakten avsluttes på når vi godkjenner din oppsigelse. Vilkår for oppsigelse finner du i leiekontraktens pkt. 5.

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å flytte ut utenfor den faste perioden for utflytting?

Oppsigelse

Du som leietaker er bundet av kontrakten du har signert med oss, og må forholde deg til hva leiekontrakten din sier om oppsigelse og frister rundt dette.

Skulle det likevel oppstå noe i leieperioden hvor du blir nødt å flytte ut utenom fast utflyttingsperiode så kan det finnes en mulighet for det om du finner noen til å overta ditt nåværende leieforhold. Det er du som leietaker sitt hele og fulle ansvar å finne noen til å overta ditt leieforhold, men vi gjør oppmerksom på at i slike tilfeller har utleier rett til å avvise de leietakerkandidater som du har funnet (som vil si at du må finne en annen) og vi har rett til å oppjustere utleiepris etter KPI eller markedspris.

Ta kontakt med oss om det er slik at du vil sette i gang en slik prosess.

Kan jeg selv leie ut boligen midlertidig til noen, f.eks. hvis jeg skal på lengre reise eller utveksling?

Oppsigelse

Om du skal være borte fra boligen du leier av oss i en lengre periode kan du fremleie boligen. Det betyr at du kan leie den ut til noen andre hvis du f.eks. skal på en lengre reise eller utveksling. Disse vilkår gjelder:

  • Det er kun med vår godkjenning du kan fremleie boligen du leier av oss. Du må selv finne en leietaker som skal leie din bolig.
  • Bor du i et kollektiv eller dublett så må øvrige leietakere gi et samtykke på den du ønsker som fremleietaker.
  • Som leietaker hos oss har du fortsatt fullt ansvar for ditt leieforhold, selv i perioden du fremleier boligen. Dvs, vi forholder oss til deg som vår leietaker, og din fremleietaker forholder seg til deg som sin utleier.
  • Du må skrive fremleiekontrakt med vedkommende du har fått godkjent som fremleietaker. Denne kontrakten får du ved henvendelse til oss, og det er kun denne som skal benyttes i fremleieavtaler.

Kan jeg kansellere en signert kontrakt?

Oppsigelse

I løpet av de første 14 dagene etter at du har signert en leiekontrakt så kan du benytte deg av en angrerett regulert av Angrerettsloven. Merk at dette gjelder kun om avtalen er signert via nett og ikke for hånd, og den gjelder ikke om du allerede har flyttet inn i boligen du skal leie.

Hvordan betale depositum?

Økonomi

Når det nærmer seg innflyttingsdato, må dere betale depositum for leieforholdet. Depositum tjener som sikkerhet for skyldig leie, skader på eiendommen, inventar på hybel og fellesrom, utgifter ved en eventuell fravikelse, samt andre krav etter leiekontrakten. Vi har ulike måter for innbetaling av depositum, alt etter hvor du leier:

Når det gjelder alle andre leieforhold skal depositum innbetales på en sperret konto i Handelsbanken. Det er vi i AHA Eiendom som bestiller og betaler kontoen for dere. I den forbindelse trenger vi at du gir oss info om fullt fødsels- og personnummer. Iom at dette er sensitiv informasjon, så kan personnummer registreres direkte når du logger deg inn på din side i vår boligportal, via fanen henvendelse.

Når vi har bestilt kontoen i ditt navn, vil du motta mail/sms fra Handelsbanken om å lese gjennom avtalen og signere den elektronisk via BankID. Deretter skal den innen kort tid være klar for overføring av depositumsbeløpet.

Depositum skal være innbetalt til depositumskonto eller felles depositumskonto i god tid før avtalt innsjekk/innflytting.

Ingen depositum innbetalt = ingen nøkler utlevert.

Hvor stort depositum må man stille?

Økonomi

Alle våre depositum er summen av 3 husleier.

Depositum erstatter ikke betaling av husleie.
Vi godtar ingen form for depositumsgaranti.

Når må man betale første husleie?

Økonomi

Husleien faktureres alltid forskuddsvis med forfall den 1. hver måned. Dette gjelder også ved innflytting, at den skal være innbetalt før du får overta nøkler og kan flytte inn.

Er jeg som beboer innboforsikret?

Økonomi

AHA Eiendom har forsikringer som gjelder for selve bygningene. Leietakere er selv ansvarlig for å forsikre sitt innbo.

Kan leieprisen endre seg i leieperioden?

Økonomi

Ja, leien vil reguleres etter stigning i konsumprisindeksen (KPI), men endres først etter at leieforholdet har vart i mer enn 12 måneder. Les mer i kontraktens pkt. 8.

Jeg har fått tildelt leiekontrakt. Hva gjør jeg?

Leiekontrakt

Når du har fått tildelt en leiekontrakt av oss, så har du 3 dager på å bestemme deg for om du vil leie eller ikke. Ønsker du å leie, signerer du kontrakten, ønsker du ikke å leie, avslår du kontrakten.

Kontrakten signeres digitalt ved bruk av bankID. Om du ikke har bankID eller ikke kan signere digitalt, kan kontrakten signeres for hånd for deretter å lastes opp i Dokumenter inne på vår boligportal aha.unialltid.no. Send e-post til utleieansvarlig rune@aha.no innen signeringsfristen utløper om det er slik at du vil signere for hånd. Om du velger å signere for hånd, må den originale, signerte kontrakten medbringes på innflyttingsdatoen din.

Kan jeg søke om bolig midt i studiesemesteret/når som helst på året?

Leiekontrakt

Du kan legge inn boligsøknad hos oss når som helst gjennom året, og vi leier ut fortløpende når vi får noe ledig.

Når kan jeg forvente svar på søknaden?

Leiekontrakt

Vi gjennomfører fortløpende behandling av søknader og tildeling av leiekontrakter på ledige boliger. For de som ønsker bolig fra sommeren/studiestart er tildeling av leiekontrakt avhengig av når vi får oversikt over hva som vil bli ledig, i form av mottatte oppsigelser. Årets oppsigelser kommer i hovedsak i mars-april, og det vil si at hovedtildeling ikke skjer før i april/mai. Men i noen tilfeller tildeler vi boliger for høstsemesteret allerede i januar, så ta kontakt om du vil være «først til mølla»

Hvordan varsler jeg dersom jeg oppdager mangler ved boligen?

Melde feil eller mangler

Feil/mangler meldes inn via din side på aha.unialltid.no under “Henvendelser”. Om situasjonen er akutt må du ringe vaktmester. Kontaktinfo finnes på alle våre eiendommer, trappeoppgang, heis eller ved postkasser o.l.

Feil, mangler og skader

Melde feil eller mangler

Ønsker du å varsle om feil og mangler i boligen, skader som har oppstått eller om du trenger hjelp til å forstå noe av det tekniske, så skal det opprettes en henvendelse via vår boligportal. Du finner dette når du logger deg inn på vår app AHA Eiendom eller på aha.unialltid.no. Om det er situasjoner som trenger akutt håndtering så kontakter du vaktmester direkte. Kontaktinfo finnes ved postkasser/heis/innganger i alle våre bygg.

Har jeg noen frist på meg til å si ifra om ting som er feil med boligen etter jeg har gjennomført en innsjekk?

Melde feil eller mangler

Den dagen du flytter inn skal du gjennomføre en elektronisk innsjekksliste på feil og mangler i boligen du skal leie. Om du etter dette oppdager andre feil og mangler, kan du innen 1 uke etter innflytting sende inn en henvendelse via brukeren din hvor du laster opp bilder og forklarer hvilke mangler og skader du har funnet utover hva du registrerte i innsjekkslisten den dagen du flyttet inn.
Opplysninger gitt via innsjekkslisten vil være grunnlag for status på boligen ved utsjekk/utflytting.

Er jeg som beboer innboforsikret?

Melde feil eller mangler

AHA Eiendom har forsikringer som gjelder for selve bygningene. Leietakere er selv ansvarlig for å forsikre sitt innbo.

Hvem tar jeg kontakt med dersom jeg har problemer med TV/Internett?

Strøm, TV og internett

Alle slike henvendelser rettes direkte til våre leverandører. Internett og kabel-TV i våre utleieenheter leveres hovedsakelig av Telia (telefon: 924 05 050). Unntakene er:

  • Kalvskinnsgata 2: Her leverer Real Company nettløsning (kundesupport@realnett.no) og mulighet for riks-TV.

For deg som bor i dublett eller leilighet må du være registrert som bruker/kunde hos Telia for at abonnement som er inkludert i husleien skal aktiveres. Om du ikke er registrert kan det være årsaken til at du har problemer.

For deg som bor i kollektiv, dublett eller leilighet hvor Telia er leverandør, tar du kontakt med Telia og oppgir kundenummeret ditt, og macnummer som står på internettsentralen. For de av dere som har flere mesh-nettverk i kollektivet, må macnummer for det aktuelle nettverket oppgis.

Strøm, internett og TV

Strøm, TV og internett

Vår leverandør av kraft er FosenKraft AS, og strømnettet styres av TENSIO.

Når du flytter inn eller ut av en bolig hos oss, så er det en representant fra AHA Eiendom som registrerer og melder inn dette til kraftselskapet. Du vil da motta informasjon fra Fosenkraft med forespørsel om du ønsker å være kunde. Du svarer enten ja, eller du har mulighet til å velge en annen leverandør for kraft.

Du som kunde skal ikke si opp din strøm/kraftavtale på egenhånd. Det er det AHA Eiendom som håndterer.

Internett og kabel-TV for våre utleieenheter leveres hovedsakelig av Telia (telefon 924 05 050).

Unntakene er:

  • Kalvskinnsgata 2: Her leverer Real Company nettløsning (kundesupport@realnett.no) og mulighet for riks-TV.

Hjemmesentral for internett og TV er montert i leilighetene Telia leverer til. Leietakere (gjelder ikke hybler i kollektiv) må selv kontakte Telia og opprette kundeforhold for å få aktivert internett, og evt. bestille TV-dekoder, selv om det er inkludert for disse leilighetene.

For leietakere i kollektiv for Telia er leverandør, så finner du innloggingsdetaljer på den hvite boksen under TVen i fellesrommet, eller på hvert mesh-nettverk om det er plassert i flere i samme kollektiv.

Dersom man ønsker TV på egen hybel kan man kjøpe et av Telias alternativer selv, med priser fra 49,-/mnd. Dekoder bestilles fra Telia og hentes ut direkte fra deres kundesenter på Solsiden eller Trondheim Torg. Ved endt leieforhold er leietaker selv ansvarlig for å si opp sitt kundeforhold og returnere dekoder til Telias kundesenter.

Fjernvarme

Strøm, TV og internett

Fjernvarme belastes fra og med sommeren 2020 a-konto mot en prosentandel av det totale arealet som ligger i eiendommen. Forbruket avregnes etter faktisk forbruk én gang hvert år. Etter avregningen vil differansen mellom faktisk forbruk og estimert forbruk bli kreditert eller fakturert den enkelte beboer og kontrakt. Dette gjelder kun for nye leiekontrakter som inngås fra og med 2020.

AHA Eiendom er veldig opptatt av å unngå overforbruk av strøm og fjernvarme som miljøtiltak. Våre beboere bidrar til dette ved å ha fokus på og redusere unødvendig oppvarming. Ved riktig fokus blant beboerne kan man redusere sitt eget forbruk og samtidig spare penger og miljø. Vi vil oppfordre alle til å gjøre sitt for både miljø og økonomi.

Vi jobber hele tiden med forbedringer av ENØK-løsninger i hele vår eiendomsportefølje.

«ENØK er et begrep som omtaler hvordan man kan bruke energi mer økonomisk, både med tanke på miljøet og lommeboka. Det fine er at disse to tingene går hånd i hånd.»

Må jeg betale TV-lisens selv eller blir det dekket av AHA Eiendom?

Strøm, TV og internett

Der vi i AHA har satt inn TV (kollektiv) betaler vi for lisensen, men ellers der hvor du selv har tatt med egen TV er du selv ansvarlig for å ha en gyldig TV-lisens.

Hva gjør jeg om jeg ønsker å flytte ut før den faste perioden for oppsigelse/avvikling?

Fremleie

Du som leietaker er bundet av kontrakten du har signert med oss, og må forholde deg til hva leiekontrakten din sier om oppsigelse og frister rundt dette.

Skulle det likevel oppstå noe i leieperioden hvor du blir nødt å flytte ut for en periode så er det en mulighet for det dersom du finner noen til å overta ditt pågående leieforhold. Dvs at du fremleier boligen du leier av oss. Du er fortsatt vår leietaker, og den nye personen er din leietaker.

Det er du som leietaker sitt hele og fulle ansvar å finne noen til å overta ditt leieforhold, men vi gjør oppmerksom på at i slike tilfeller har utleier rett til å avvise de leietaker-kandidater som du har funnet (som vil si at du må finne en annen) og vi har rett til å oppjustere utleiepris etter KPI eller markedspris.

Du må skrive en fremleiekontrakt med din leietaker, og mal til denne kontrakten får du av oss. Ta kontakt med oss om det er slik at du vil sette i gang en slik prosess.

Kan jeg selv leie ut boligen midlertidig til noen, f.eks. hvis jeg skal på lengre reise eller utveksling?

Fremleie

Om du skal være borte fra boligen du leier av oss i en lengre periode kan du fremleie boligen. Det betyr at du kan leie den ut til noen andre hvis du f.eks. skal på en lengre reise eller utveksling.

Disse vilkår gjelder:

  • Det er kun med vår godkjenning du kan fremleie boligen du leier av oss. Du må selv finne en leietaker som skal leie din bolig.
  • Bor du i et kollektiv eller dublett så må øvrige leietakere gi et samtykke på den du ønsker som fremleietaker.
  • Som leietaker hos oss har du fortsatt fullt ansvar for ditt leieforhold, selv i perioden du fremleier boligen. Dvs, vi forholder oss til deg som vår leietaker, og din fremleietaker forholder seg til deg som sin utleier.
  • Du må skrive fremleiekontrakt med vedkommende du har fått godkjent som fremleietaker. Denne kontrakten får du ved henvendelse til oss, og det er kun denne som skal benyttes i fremleieavtaler.


Flytte, bytte eller gjøre endringer i leieforholdet? Hvordan registrerer jeg en oppsigelse?

Fremleie

Hvis du har spørsmål om kontrakten, inn-/utflytting, internt bytte av bolig, oppsigelse o.l., send en henvendelse til rune@aha.no. Vi ønsker helst dialog per e-post, og vi lover å svare deg så fort vi kan.

Skal du registrere en oppsigelse, gjør du dette direkte på Din side når du logger deg inn på vår boligportal aha.unialltid.no eller via appen AHA Eiendom.