Vestfasade

Rotvoll Park | D-bygget

Unike lokaler i nybygg med fantastisk utsikt på Rotvoll

D-bygget som det heter har den siste tiden vært gjenstand for en totalrehabilitering inn- og utvendig på Rotvoll Park. I denne prosessen bygges det i tillegg en unik nybygg-etasje på toppen av bygget. Beliggenheten er enestående, utsikten og omgivelsene er simpelthen fantastisk.

Kontakt

Rune kvadratisk

Rotvoll Park ligger fantastisk flott til på et høydedrag mot Rotvollfjæra. Eiendommen utgjør totalt sett nærmere 65 mål med eiendomsgrunn.


Vi ønsker dere velkommen til det nyrehabiliterte D-bygget. Per i dag er det meste av infrastruktur, fasade med heldekkende sol/støyglass på alle sider, heis o.l. mer eller mindre ferdigstilt. Vi ønsker nå sammen med leietaker å skreddersy lokalene innvendig. Dette gjelder både romløsninger samt design.


Etasjen utgjør 1346 kvm. BRA. hvorav ca. 82 kvm. utgjør felles teknisk rom for bygget.


I tillegg til dette får leietaker tilgang til fellesrom i øvrige deler av bygget som:

  • Nye garderobefasiliteter m/skap og dusj
  • Innendørs sykkelparkering med garderobe
  • Parkering rett ved bygget


På toppen av dette vil leietaker kunne booke tilgang på flere sambruksfasiliteter i bygget ved behov:

  • Stort auditorium med teknisk utstyr
  • Flere mindre auditorium med teknisk utstyr i tilstøtende bygg tilhørende eiendommen
  • Fullt utstyrt skolekjøkken/utleiekjøkken med serveringsareal med nytt AV-utstyr
  • Godt utstyrt treningsrom
  • Gymsal - med eller uten scene samt utvendig multibane for idrett
  • Naturfagrom
  • Sløyd og håndtverksrom


Overnevnte sambruksfasiliteter kan bookes per time via et bookingsystem for eiendommen.

D bygget rotvoll innvendig 2
D bygget rotvoll park innvendig

Bygget og arealet er tilknyttet en større eiendomsmasse som frem til 2018 huset lærerutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som nå er en del av NTNU. Anlegget er omgitt av grønnstruktur og parkanlegg i tillegg til eksempelvis Ladestien som går rundt Rotvollodden. I strandsonen finnes våtmarksområder som har et rikt fugleliv.


Vest for området ligger Equinors forskningssenter. I sørøst ligger Steinerskolen på Rotvoll, Det Økologiske Hus og Camphill Rotvoll. Camphill Rotvoll driver blant annet et lite biodynamisk gårdsbruk med drivhus og grønnsakhage. Lenger øst ligger boligområdene Sjøvegen og Grilstadfjæra med Grilstad Marina. Eiendommen kan utover dette vanskelig beskrives og bør ganske enkelt oppleves.


Eiendommen er flott omkranset av fantastiske parkområder, Ladestien og sjø.

Havutsikten og grønnstrukturen rundt gjør eiendommen helt unik. Ønsker du en befaring på stedet er du hjertelig velkommen til det!

Nedre inngang
Hovedinngang

Interessert i befaring? Ta kontakt med oss i dag!

Rune kvadratisk